Optica + Optofarm Dr. Székely Attila

pszicho-ortoptikai szakpszichológus, tudományos kutató


Alapképzettségek: pszichológus, gyógypedagógus, filozófus, nyelvész

Funkciók: tudományos kutató (I. fokozat, professzori szint), szak- és közíró, főszerkesztő, tudományos projektvezető, szerkesztőbizottsági elnök

Kutatási területek: tudat- és személyiségpszichológia, kognitív pszichológia, magatartástudományok, a végtelen kognitív-logikai szemlélete és struktúraelmélet, megismeréstudomány, logikai filozófia, docimológia, pszichológiatörténet

Írói név: Simon-Székely; S. Székely

Alapképzések:

Pszichológia és gyógypedagógia; Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem

Ökumenikus Bibliatanulmányok – Willington, Derby, Anglia

Filozófia és episztemológia, Bukaresti Egyetem

Műfordítói és nyelvész szak, Bukaresti Egyetem, angol nyelv

Tudományos fokozat

A pszichológiai tudományok doktora, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola

Továbbképzések, szakképesítés

Pedagógiai tanácsadás és szaktanfelügyelő, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

Akadémiai ösztöndíjas kutatás a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Pszichológiai Kutatóintézetében

A tudat kutatásaMTA Pszichológiai Kutatóintézet

Európa Tanulmányok – szakképzés – Ady Akadémia, Debrecen

Pedagógiai szakképzés – Ady Akadémia, Debrecen

Egyetem utáni kutatás prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnökének meghívására – Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) és Magatartástudományi Intézet, Budapest

Egyetem utáni program Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest

Szakmai tapasztalat

Jelenleg: Optica-Optofarm & Optolens Klinika – orvosi és klinikai pszichológus, tudományos főmunkatárs, Pszichológiai Laboratórium

Azelőtt: Bethlen Alapítvány, az alapítvány pszichológusa és külügyi ügyvezetője Magyarországon

Projektvezető, főszerkesztő, szerkesztőbizottsági elnök 10 éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia Domus programján belül a nemzetközi „Lélekenciklopédia” projekt vezetője, a világ minden részéről 160 kutató, egyetemi tanár, egyházvezető, akadémikus munkájának vezetése, összehangolása

1-es számú Inkluzív Oktatási Központ, gyógypedagógus tanár, Marosvásárhely,

Docens, Kaposvári Egyetem

Óraadó tanár (Magatartástudományok és pszichoterápiák), marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Kara

Óraadó tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, marosvásárhelyi Humán Tanszék szociálpedagógia szakán

Doktorandusz a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának nappali tagozatán

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjjal projektvezető kutató pszichológus.

Orvosi és klinikai pszichológus (pszichoterapeuta), Pszichiátriai és Pszichoterápiás Egyetemi Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Ösztöndíjasként, más kutatóintézetekben több tudományos projektet is vezettem: a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI), Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Oktatáskutató Intézet, ELTE Pszichológiai Tanszék, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet Pszichológiai Laboratóriuma

Oktató, nyelvi lektor, angol és német nyelvek, Marosvásárhelyi Tudományos Szabad Egyetem

Publikációk:

20 nyomtatásban megjelent tudományos könyv, valamint 13 megjelent E-könyv,

31 tanulmány, cikk, konferencia-előadás és gyakorlati tudományos munka

Tudományos kutatási és szakmai eredmények:

A végtelen kognitív-logikai rendszerelmélete és a struktúraelmélet

A bio-pszichológiai tudatelmélet és a tudat-biopszichológia megalapozása

Egy többdimenziós, multifázisos pszichológiai teszt

Különböző új pedagógiai, pszichológiai és docimológiai vizsgáztatási és szelekciós metodológiák, és az egyetemi előadások pedagógiai módszertanának kidolgozása, melyek, többek között, jelentősen csökkentik a stresszhatást a vizsgákon és az oktatás folyamatában.

25 szerződéses tudományos projekt (grant), 22-nek projektigazgatója.

Több, angol nyelvű nemzetközi konferencián vettem részt előadóként.

Nyelvismeret: magyar (anyanyelv), román (felsőfokon), angol (felsőfokon) német (középfokon), francia (középfokon), olasz (alapfokon), eszperanto (középfokon), valamint írás-olvasás szintjén még 7 nyelv.

Tagság: Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Filozófiai Társaság, Filozofia Asocio Tutmonda (FAT), Brazília, Reseau International de Traduction, Franciaország.

Egyéb tevékenységek:

– 1993 és 2005 között környezetvédelmi tevékenység különböző civil szervezetekben (pl. Civitas Nostra, Rhododendron, Focus), Tevékenység külföldi szervezetekben (pl: Magyarországi Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Szövetsége stb.), Tudománynépszerűsítés, általános cikkek helyi és központi lapokban (magyar és román nyelven pl. 24 ore Mureşene, Népújság, Hírlap, Krónika stb.), Humanitárius tevékenység különböző szervezeteknél és alapítványoknál: (önkéntes pszichológiai tanácsadás és pszichoterápia: Romániai Nyugdíjasok Országos Egyesületének Maros Megyei Fiókja, Romániai Máltai Szeretetszolgálat, Dália Alapítvány, RMDSZ Maros Megyei szervezete stb.)

2000 óta a tudományos tevékenységem leírása rendszeresen megjelenik nemzetközi és helyi életrajzi enciklopédiákban és adatbázisokban: Philosophy Documentation Center, American Philosophical Society, Smithsonian Institution, AEÁ, Erdélyi Magyar Ki Kicsoda, Maros Megyei Tudósok Jegyzéke stb.

Jelentősebb publikációk:

Könyvek:

A Biopsychological Model of Consciousness, Biopsihologia conştiinţei, Moartea ca problemă a psihologiei, Conştienţa, Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii, Az Fk.-modell, A tudat-biopszichológia alapvonalai; A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai (2 kiadás); A tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában (2 kiadás); A magatartás multidiszciplináris tudománya (2 kiadás); Életfelfogás, szorongás, halálfélelem (2 kiadás); A lélek mítoszokban és vallásokban; Rövid magatartástudomány orvosoknak; Képi logika; A lét szerkezete; Mozgás és struktúra; Végtelen tudat; Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. I. kötet: Világvallások lélekképzetei; Lélekenciklopédia, II. kötet: Filozófia, tudomány, paratudomány; Lélekenciklopédia, III. kötet: Lélek a mítoszok világában.

Cikkek:

Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Oglinda conștiinței; O scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa biopsihologică – conştienţa; Studiu privind concepţia despre viaţă şi moarte; Interdiszciplinaritás és a vizsgáztatás tudománya; Imaginea sufletului în marile religii ale lumii: Hinduismul şi Brahmanismul; Creativitatea: scopul uman fundamental; Problema infinitului în epistemologie; O posibilitate de analogie între motivaţie şi afectivitate prin diversitatea logică a definiţiilor; Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Imaginea de sine şi conştiinţa de sine. O analiză psihologică a legăturii dintre aceste fenomene; Scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa la nivel cuantic; The real and virtual human identity; The Paradigm of the Biopsychology of Consciousness; Conception about life and fear of death amongst the special persons; A tudat-biopszichológia paradigmája; A történelmi és politikai hazugság lélektana;

Egy tudatpszichológiai paradigmaváltás körvonalai az interdiszciplináris tudat-öntudat fogalmak alapján; A tehetséges gyermek Romániában; A végtelen és az örökkévaló;

ÖsszefüggőDr. Elekes Ella Mária

Szemész főorvos

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when ...

Dr. Tripon Robert Gabriel

Szemész szakorvos

Születési idő és hely: 1988. július 18., Arad, Románia Foglalkozás: Szemész szakorvos az Optica Optofarm - és Optolens Klinikán, illetve ...