Dr. Székely Attila

Psiholog specialist în psiho-ortoptică, cercetător științific

Profesii de bază: psiholog, psihopedagog special, filosof, lingvist

Funcții: cercetător științific (gr. I, nivel prof. univ.), scriitor de specialitate și publicist, redactor șef, director proiect, președinte de redacție

Domenii de cercetare: psihologia conștiinței, a personalității și cognitivă, științele comportamentului, teoria structurii și abordarea cognitivă/logică a infinitului, științele cognitive, filosofia logică, docimologia, istoria psihologiei

Nume de scriitor: S. Székely; Simon-Székely

Formarea profesională:

Gradul științific

Specializări în profesie după universitate

Experienţa profesională

Publicații:

Rezultate științifico-profesionale:

Limbi străine cunoscute:

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale:

Alte activităţi

Publicații mai importante:

Cărți:

Articole:

Tipărire