Orvosok

Dr. Székely Attila

Pszicho-ortoptikai szakpszichológus, tudományos kutató

Alapképzettségek: pszichológus, gyógypedagógus, filozófus, nyelvész

Funkciók: tudományos kutató (I. fokozat, professzori szint), szak- és közíró, főszerkesztő, tudományos projektvezető, szerkesztőbizottsági elnök

Kutatási területek: tudat- és személyiségpszichológia, kognitív pszichológia, magatartástudományok, a végtelen kognitív-logikai szemlélete és struktúraelmélet, megismeréstudomány, logikai filozófia, docimológia, pszichológiatörténet

Írói név: Simon-Székely; S. Székely

Alapképzések:

 • Pszichológia és gyógypedagógia; Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
 • Ökumenikus Bibliatanulmányok – Willington, Derby, Anglia
 • Filozófia és episztemológia, Bukaresti Egyetem
 • Műfordítói és nyelvész szak, Bukaresti Egyetem, angol nyelv

Tudományos fokozat

 • A pszichológiai tudományok doktora, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola

Továbbképzések, szakképesítés

 • Pedagógiai tanácsadás és szaktanfelügyelő, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
 • Akadémiai ösztöndíjas kutatás a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Pszichológiai Kutatóintézetében
 • A tudat kutatása – MTA Pszichológiai Kutatóintézet
 • Európa Tanulmányok – szakképzés – Ady Akadémia, Debrecen
 • Pedagógiai szakképzés – Ady Akadémia, Debrecen
 • Egyetem utáni kutatás prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnökének meghívására – Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) és Magatartástudományi Intézet, Budapest
 • Egyetem utáni program – Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest

Szakmai tapasztalat

 • Jelenleg: Optica-Optofarm & Optolens Klinika – orvosi és klinikai pszichológus, tudományos főmunkatárs, Pszichológiai Laboratórium
 • Azelőtt: Bethlen Alapítvány, az alapítvány pszichológusa és külügyi ügyvezetője Magyarországon
 • Projektvezető, főszerkesztő, szerkesztőbizottsági elnök – 10 éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia Domus programján belül a nemzetközi „Lélekenciklopédia” projekt vezetője, a világ minden részéről 160 kutató, egyetemi tanár, egyházvezető, akadémikus munkájának vezetése, összehangolása
 • 1-es számú Inkluzív Oktatási Központ, gyógypedagógus tanár, Marosvásárhely,
 • Docens, Kaposvári Egyetem
 • Óraadó tanár (Magatartástudományok és pszichoterápiák), marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Kara
 • Óraadó tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, marosvásárhelyi Humán Tanszék szociálpedagógia szakán
 • Doktorandusz a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának nappali tagozatán
 • MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjjal projektvezető kutató pszichológus.
 • Orvosi és klinikai pszichológus (pszichoterapeuta), Pszichiátriai és Pszichoterápiás Egyetemi Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Ösztöndíjasként, más kutatóintézetekben több tudományos projektet is vezettem: a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI), Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Oktatáskutató Intézet, ELTE Pszichológiai Tanszék, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet Pszichológiai Laboratóriuma
 • Oktató, nyelvi lektor, angol és német nyelvek, Marosvásárhelyi Tudományos Szabad Egyetem

Publikációk:

 • 20 nyomtatásban megjelent tudományos könyv, valamint 13 megjelent E-könyv,
 • 31 tanulmány, cikk, konferencia-előadás és gyakorlati tudományos munka

Tudományos kutatási és szakmai eredmények:

 • A végtelen kognitív-logikai rendszerelmélete és a struktúraelmélet
 • A bio-pszichológiai tudatelmélet és a tudat-biopszichológia megalapozása
 • Egy többdimenziós, multifázisos pszichológiai teszt
 • Különböző új pedagógiai, pszichológiai és docimológiai vizsgáztatási és szelekciós metodológiák, és az egyetemi előadások pedagógiai módszertanának kidolgozása, melyek, többek között, jelentősen csökkentik a stresszhatást a vizsgákon és az oktatás folyamatában.
 • 25 szerződéses tudományos projekt (grant), 22-nek projektigazgatója.
 • Több, angol nyelvű nemzetközi konferencián vettem részt előadóként.

Nyelvismeret: magyar (anyanyelv), román (felsőfokon), angol (felsőfokon) német (középfokon), francia (középfokon), olasz (alapfokon), eszperanto (középfokon), valamint írás-olvasás szintjén még 7 nyelv.

Tagság: Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Filozófiai Társaság, Filozofia Asocio Tutmonda (FAT), Brazília, Reseau International de Traduction, Franciaország.

Egyéb tevékenységek:

 • 1993 és 2005 között környezetvédelmi tevékenység különböző civil szervezetekben (pl. Civitas Nostra, Rhododendron, Focus), Tevékenység külföldi szervezetekben (pl: Magyarországi Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Szövetsége stb.), Tudománynépszerűsítés, általános cikkek helyi és központi lapokban (magyar és román nyelven pl. 24 ore Mureşene, Népújság, Hírlap, Krónika stb.), Humanitárius tevékenység különböző szervezeteknél és alapítványoknál: (önkéntes pszichológiai tanácsadás és pszichoterápia: Romániai Nyugdíjasok Országos Egyesületének Maros Megyei Fiókja, Romániai Máltai Szeretetszolgálat, Dália Alapítvány, RMDSZ Maros Megyei szervezete stb.)
 • 2000 óta a tudományos tevékenységem leírása rendszeresen megjelenik nemzetközi és helyi életrajzi enciklopédiákban és adatbázisokban: Philosophy Documentation Center, American Philosophical Society, Smithsonian Institution, AEÁ, Erdélyi Magyar Ki Kicsoda, Maros Megyei Tudósok Jegyzéke stb.

Jelentősebb publikációk:

Könyvek:

 • A Biopsychological Model of Consciousness, Biopsihologia conştiinţei, Moartea ca problemă a psihologiei, Conştienţa, Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii, Az Fk.-modell, A tudat-biopszichológia alapvonalai; A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai (2 kiadás); A tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában (2 kiadás); A magatartás multidiszciplináris tudománya (2 kiadás); Életfelfogás, szorongás, halálfélelem (2 kiadás); A lélek mítoszokban és vallásokban; Rövid magatartástudomány orvosoknak; Képi logika; A lét szerkezete; Mozgás és struktúra; Végtelen tudat; Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. I. kötet: Világvallások lélekképzetei; Lélekenciklopédia, II. kötet: Filozófia, tudomány, paratudomány; Lélekenciklopédia, III. kötet: Lélek a mítoszok világában.

Cikkek:

 • Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Oglinda conștiinței; O scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa biopsihologică – conştienţa; Studiu privind concepţia despre viaţă şi moarte; Interdiszciplinaritás és a vizsgáztatás tudománya; Imaginea sufletului în marile religii ale lumii: Hinduismul şi Brahmanismul; Creativitatea: scopul uman fundamental; Problema infinitului în epistemologie; O posibilitate de analogie între motivaţie şi afectivitate prin diversitatea logică a definiţiilor; Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Imaginea de sine şi conştiinţa de sine. O analiză psihologică a legăturii dintre aceste fenomene; Scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa la nivel cuantic; The real and virtual human identity; The Paradigm of the Biopsychology of Consciousness; Conception about life and fear of death amongst the special persons; A tudat-biopszichológia paradigmája; A történelmi és politikai hazugság lélektana;
 • Egy tudatpszichológiai paradigmaváltás körvonalai az interdiszciplináris tudat-öntudat fogalmak alapján; A tehetséges gyermek Romániában; A végtelen és az örökkévaló;

Cégünkről

Az Optica Optofarm már 30 éve az Önök szolgálatába áll, 7 egységgel vezető helyet tölt be a megyében. A jól képzett orvos csapatunk a látás korrekción kívül a kisebb műtétek mellett szürkehályog műtéteket is végez phacoemulsifikációs eljárással.

Ezen szolgáltatásokon kívül széles választékban ajánlunk divatos szemüvegkeretet, napszemüveget, kontaktlencsét, ápolószereket, tartozékokat és étrendkiegészítőket.