Dr. Székely Attila

Psiholog specialist în psiho-ortoptică, cercetător științific

Profesii de bază: psiholog, psihopedagog special, filosof, lingvist

Funcții: cercetător științific (gr. I, nivel prof. univ.), scriitor de specialitate și publicist, redactor șef, director proiect, președinte de redacție

Domenii de cercetare: psihologia conștiinței, a personalității și cognitivă, științele comportamentului, teoria structurii și abordarea cognitivă/logică a infinitului, științele cognitive, filosofia logică, docimologia, istoria psihologiei

Nume de scriitor: S. Székely; Simon-Székely

Formarea profesională:

 • Psihologie și psihopedagogie specială; Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
 • Studii biblice ecumenice – Willington, Derby, Marea Britanie
 • Filosofie și epistemologie, Universitatea din București
 • Specialitate de traducător și lingvist, limba engleză, Universitatea din București

Gradul științific

 • Doctor în psihologie (PhD), Universitatea din Pécs, Școala Doctorală, Pécs, Ungaria

Specializări în profesie după universitate

 • Specializare ca inspector școlar de specialitate și consiliere pedagogică, Institutul Pedagogic al Capitalei, Budapesta
 • Cercetare științifică cu bursa Academiei de Științe a Ungariei (MTA) în Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Cercetarea conștiinței cu bursa Ministerului Educației al Ungariei – Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Studii Europene – curs de specialitate – Academia Ady, Debrecen
 • Specializare în pedagogie – Academia Ady, Debrecen
 • Cercetare de specialitate postuniversitar la invitația specială a președintelui Academiei de Științe a Ungariei, prof. univ. dr. Vizi E. Szilveszter – Institutul de Cercetare în Științele Medicale (KOKI) și în Institutul de Științe Comportamentale al Universității Semmelweis, Budapesta
 • Program de specializare postuniversitar – Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei, Budapesta

Experienţa profesională

 • În prezent: Optica-Optofarm & Optolens – angajat ca psiholog medical și clinician, cercetător principal, Laborator de Psihologie
 • Înainte: Fundația Bethlen, psiholog și executiv al afacerilor externe al fundației
 • Director proiect, redactor șef, președinte al consiliului de redactori – timp de 10 ani în cadrul programului Domus al Academiei de Științe a Ungariei șeful proiectului internațional „Lélekenciklopédia” (Enciclopedia sufletului) adică coordonarea, conducerea lucrărilor a 160 de cercetători, profesori universitari, șefi de culte, academicieni
 • Centrul Școlar pt. Ed. Incluzivă nr. 1 Tg. Mureș, profesor psihopedagog special
 • Conferențiar universitar la Universitatea din Kaposvár, Ungaria
 • Lector la Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș
 • Lector la Universitatea Sapientia
 • Doctorand la Universitatea din Pécs, Școala Doctorală, Pécs, Ungaria
 • Psiholog medical și clinician (terapeut) la Clinica Universitară de Psihiatrie şi Psihoterapie Semmelweis, Budapesta
 • Cercetător științific psiholog, conducător de proiect la Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Ca bursier conducerea a mai multor proiecte științifice în următoarele instituții: Institutul de Cercetare în Științele Medicale (KOKI), Institutul de Filosofie al Academiei de Științe a Ungariei, Institutul Pedagogic al Capitalei, Institutul pentru Cercetările Educației, Catedra de Psihologie a Universității Eötvös Loránd (ELTE), Institutul de Științe Comportamentale al Universității Semmelweis, Laboratorul Psihologic al Institutului de Psihopedagogie Specială Bárczi Gusztáv, Budapesta.
 • Lector de limbi străine: limba engleză și limba germană, Universitatea Științifică din Tg. Mureș

Publicații:

 • 20 de cărți științifice apărute (tipărite), și 13 E-books, la edituri mari internaţionale;
 • 31 studii, articole științifice, prezentări la conferințe și lucrări științifice practice

Rezultate științifico-profesionale:

 • Teoria sistematică şi structurală cognitiv-logică a infinitului matematic
 • O teorie bio-psihologică a conştiinţei şi cea a conştienţei şi dezvoltarea ei într-o ramură ştiinţifică sine stătătoare: bio-psihologia conştienţei.
 • Un test psihologic multifazic, multidimensional de creaţie proprie
 • Elaborarea unor noi metodologii de examinare şi de selecţie psihologice, pedagogice şi docimologice;
 • Elaborarea unor metodologii pedagogice pentru prelegerile universitare, care între altele, reduc considerabil factorii de stres în procesul educaţional şi la examene.
 • 25 proiecte de cercetare științifică pe bază de contract (granturi) din care la 22 ca director de proiect
 • Participări la multe conferințe internaționale ca prezentator în limba engleză

Limbi străine cunoscute:

 • Maghiara – limba maternă, Româna – nivel: avansat fluent vorbit/scris, Engleza – nivel: avansat fluent vorbit/scris, Germana – nivel: avansat vorbit/scris, Franceza – nivel: avansat vorbit/scris, Esperanto – nivel: avansat vorbit/scris (nivel scris la alte 7 limbi străine)

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale:

 • Corporaţia doctorilor a Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Asociaţia Psihologilor din Ungaria, Asociaţia Filosofilor din Ungaria, Reseau International de Traduction, Franţa, Filozofia Asocio Tutmonda, (FAT), Brazilia

Alte activităţi

 • Între 1993 – 2005: Activităţi de protejare a mediului în organizaţii de specialitate (de ex. Rhododendron, Focus), Activităţi în asociaţii internaţionale (de ex: Organizaţia Handicapaţilor Locomotori din Ungaria (MEOSZ) etc.), Scriitor de popularizare a ştiinţei, Scriitor de articole de interes general în ziare locale şi centrale (de lb. maghiară şi lb. română: de ex. Népújság, Hírlap, Krónika 24 ore Mureşene, Cuvântul Liber, etc.), Activitate de ajutor umanitar în organizaţii şi fundaţii specifice (Uniunea Generală a Pensionarilor din România, Filiala Judeţului Mureş, Serviciul de Ajutor Maltez din România, Fundaţia Bethlen, Fundaţia Dalia, psiholog consilier al UDMR Judeţean Mureş, etc.)
 • Activitatea mea ştiinţifică, din anul 2000, apare regulat în baze de date profesionale şi enciclopedii biografice, ca: Philosophy Documentation Center, American Philosophical Society, Smithsonian Institution, SUA, Erdélyi Magyar Ki Kicsoda (Personalităţi de prestigiu din Transilvania), Oameni de Știință din Județul Mureș etc.

Publicații mai importante:

Cărți:

 • A Biopsychological Model of Consciousness, Biopsihologia conştiinţei, Moartea ca problemă a psihologiei, Conştienţa, Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii, Az Fk.-modell (Modelul FK) (3 vol: 1. Logica filosofică exactă; 2. Modelul Fk.; 3. Teoria structurilor), A tudat-biopszichológia alapvonalai („Bazele biopsihologiei conştiinţei”), A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai („Aspectele psihologice şi filosofice ale conştiinţei”) (2 ediții), A tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában („Sistemul de conştiinţă în biopsihologia conştiinţei”) (2 ediții), A magatartás multidiszciplináris tudománya („Ştiinţa multidisciplinară a comportamentului”) (2 ediții), Életfelfogás, szorongás, halálfélelem („Concepţia despre viaţă, frica de moarte, anxietate”) (2 ediţii), A lélek mítoszokban és vallásokban („Sufletul în mituri şi religii”), Rövid magatartástudomány orvosoknak („Scurtă ştiinţă a comportamentului pentru medici”), Képi logika („Logica imagistică”), A lét szerkezete („Structura fiinţei”), Mozgás és struktúra („Structură şi mişcare”), Végtelen tudat („Conștiință infinită”), Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. I. kötet: Világvallások lélekképzetei. (Enciclopedia sufletului. Rolul sufletului dezvoltarea intelectuală a omenirii. Vol 1: Imaginea sufletului în religiile mari ale lumii.) Lélekenciklopédia, II. kötet: Filozófia, tudomány, paratudomány. (Enciclopedia sufletului. Vol 2: Filosofie, știință, para-știință.); Lélekenciklopédia, III. kötet: Lélek a mítoszok világában. (Enciclopedia sufletului. Vol 3: Sufletul în lumea miturilor antice.)

Articole:

 • Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Oglinda conștiinței; O scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa biopsihologică – conştienţa; Studiu privind concepţia despre viaţă şi moarte; Interdisciplinaritatea şi ştiinţa examinării; Imaginea sufletului în marile religii ale lumii: Hinduismul şi Brahmanismul; Creativitatea: scopul uman fundamental; Problema infinitului în epistemologie; O posibilitate de analogie între motivaţie şi afectivitate prin diversitatea logică a definiţiilor; Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Imaginea de sine şi conştiinţa de sine. O analiză psihologică a legăturii dintre aceste fenomene; Scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa la nivel cuantic; The real and virtual human identity; The Paradigm of the Biopsychology of Consciousness; Conception about life and fear of death amongst the special persons;
 • O schimbare paradigmatică în baza conceptelor interdisciplinare de conştiinţă; Copilul talentat în România;

Tipărire   Email