Medici

Dr. Székely Attila

Psiholog specialist în psiho-ortoptică, cercetător științific

Profesii de bază: psiholog, psihopedagog special, filosof, lingvist

Funcții: cercetător științific (gr. I, nivel prof. univ.), scriitor de specialitate și publicist, redactor șef, director proiect, președinte de redacție

Domenii de cercetare: psihologia conștiinței, a personalității și cognitivă, științele comportamentului, teoria structurii și abordarea cognitivă/logică a infinitului, științele cognitive, filosofia logică, docimologia, istoria psihologiei

Nume de scriitor: S. Székely; Simon-Székely

Formarea profesională:

 • Psihologie și psihopedagogie specială; Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
 • Studii biblice ecumenice – Willington, Derby, Marea Britanie
 • Filosofie și epistemologie, Universitatea din București
 • Specialitate de traducător și lingvist, limba engleză, Universitatea din București

Gradul științific

 • Doctor în psihologie (PhD), Universitatea din Pécs, Școala Doctorală, Pécs, Ungaria

Specializări în profesie după universitate

 • Specializare ca inspector școlar de specialitate și consiliere pedagogică, Institutul Pedagogic al Capitalei, Budapesta
 • Cercetare științifică cu bursa Academiei de Științe a Ungariei (MTA) în Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Cercetarea conștiinței cu bursa Ministerului Educației al Ungariei – Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Studii Europene – curs de specialitate – Academia Ady, Debrecen
 • Specializare în pedagogie – Academia Ady, Debrecen
 • Cercetare de specialitate postuniversitar la invitația specială a președintelui Academiei de Științe a Ungariei, prof. univ. dr. Vizi E. Szilveszter – Institutul de Cercetare în Științele Medicale (KOKI) și în Institutul de Științe Comportamentale al Universității Semmelweis, Budapesta
 • Program de specializare postuniversitar – Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei, Budapesta

Experienţa profesională

 • În prezent: Optica-Optofarm & Optolens – angajat ca psiholog medical și clinician, cercetător principal, Laborator de Psihologie
 • Înainte: Fundația Bethlen, psiholog și executiv al afacerilor externe al fundației
 • Director proiect, redactor șef, președinte al consiliului de redactori – timp de 10 ani în cadrul programului Domus al Academiei de Științe a Ungariei șeful proiectului internațional „Lélekenciklopédia” (Enciclopedia sufletului) adică coordonarea, conducerea lucrărilor a 160 de cercetători, profesori universitari, șefi de culte, academicieni
 • Centrul Școlar pt. Ed. Incluzivă nr. 1 Tg. Mureș, profesor psihopedagog special
 • Conferențiar universitar la Universitatea din Kaposvár, Ungaria
 • Lector la Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș
 • Lector la Universitatea Sapientia
 • Doctorand la Universitatea din Pécs, Școala Doctorală, Pécs, Ungaria
 • Psiholog medical și clinician (terapeut) la Clinica Universitară de Psihiatrie şi Psihoterapie Semmelweis, Budapesta
 • Cercetător științific psiholog, conducător de proiect la Institutul de Cercetări Psihologice al Academiei
 • Ca bursier conducerea a mai multor proiecte științifice în următoarele instituții: Institutul de Cercetare în Științele Medicale (KOKI), Institutul de Filosofie al Academiei de Științe a Ungariei, Institutul Pedagogic al Capitalei, Institutul pentru Cercetările Educației, Catedra de Psihologie a Universității Eötvös Loránd (ELTE), Institutul de Științe Comportamentale al Universității Semmelweis, Laboratorul Psihologic al Institutului de Psihopedagogie Specială Bárczi Gusztáv, Budapesta.
 • Lector de limbi străine: limba engleză și limba germană, Universitatea Științifică din Tg. Mureș

Publicații:

 • 20 de cărți științifice apărute (tipărite), și 13 E-books, la edituri mari internaţionale;
 • 31 studii, articole științifice, prezentări la conferințe și lucrări științifice practice

Rezultate științifico-profesionale:

 • Teoria sistematică şi structurală cognitiv-logică a infinitului matematic
 • O teorie bio-psihologică a conştiinţei şi cea a conştienţei şi dezvoltarea ei într-o ramură ştiinţifică sine stătătoare: bio-psihologia conştienţei.
 • Un test psihologic multifazic, multidimensional de creaţie proprie
 • Elaborarea unor noi metodologii de examinare şi de selecţie psihologice, pedagogice şi docimologice;
 • Elaborarea unor metodologii pedagogice pentru prelegerile universitare, care între altele, reduc considerabil factorii de stres în procesul educaţional şi la examene.
 • 25 proiecte de cercetare științifică pe bază de contract (granturi) din care la 22 ca director de proiect
 • Participări la multe conferințe internaționale ca prezentator în limba engleză

Limbi străine cunoscute:

 • Maghiara – limba maternă, Româna – nivel: avansat fluent vorbit/scris, Engleza – nivel: avansat fluent vorbit/scris, Germana – nivel: avansat vorbit/scris, Franceza – nivel: avansat vorbit/scris, Esperanto – nivel: avansat vorbit/scris (nivel scris la alte 7 limbi străine)

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale:

 • Corporaţia doctorilor a Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Asociaţia Psihologilor din Ungaria, Asociaţia Filosofilor din Ungaria, Reseau International de Traduction, Franţa, Filozofia Asocio Tutmonda, (FAT), Brazilia

Alte activităţi

 • Între 1993 – 2005: Activităţi de protejare a mediului în organizaţii de specialitate (de ex. Rhododendron, Focus), Activităţi în asociaţii internaţionale (de ex: Organizaţia Handicapaţilor Locomotori din Ungaria (MEOSZ) etc.), Scriitor de popularizare a ştiinţei, Scriitor de articole de interes general în ziare locale şi centrale (de lb. maghiară şi lb. română: de ex. Népújság, Hírlap, Krónika 24 ore Mureşene, Cuvântul Liber, etc.), Activitate de ajutor umanitar în organizaţii şi fundaţii specifice (Uniunea Generală a Pensionarilor din România, Filiala Judeţului Mureş, Serviciul de Ajutor Maltez din România, Fundaţia Bethlen, Fundaţia Dalia, psiholog consilier al UDMR Judeţean Mureş, etc.)
 • Activitatea mea ştiinţifică, din anul 2000, apare regulat în baze de date profesionale şi enciclopedii biografice, ca: Philosophy Documentation Center, American Philosophical Society, Smithsonian Institution, SUA, Erdélyi Magyar Ki Kicsoda (Personalităţi de prestigiu din Transilvania), Oameni de Știință din Județul Mureș etc.

Publicații mai importante:

Cărți:

 • A Biopsychological Model of Consciousness, Biopsihologia conştiinţei, Moartea ca problemă a psihologiei, Conştienţa, Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii, Az Fk.-modell (Modelul FK) (3 vol: 1. Logica filosofică exactă; 2. Modelul Fk.; 3. Teoria structurilor), A tudat-biopszichológia alapvonalai („Bazele biopsihologiei conştiinţei”), A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai („Aspectele psihologice şi filosofice ale conştiinţei”) (2 ediții), A tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában („Sistemul de conştiinţă în biopsihologia conştiinţei”) (2 ediții), A magatartás multidiszciplináris tudománya („Ştiinţa multidisciplinară a comportamentului”) (2 ediții), Életfelfogás, szorongás, halálfélelem („Concepţia despre viaţă, frica de moarte, anxietate”) (2 ediţii), A lélek mítoszokban és vallásokban („Sufletul în mituri şi religii”), Rövid magatartástudomány orvosoknak („Scurtă ştiinţă a comportamentului pentru medici”), Képi logika („Logica imagistică”), A lét szerkezete („Structura fiinţei”), Mozgás és struktúra („Structură şi mişcare”), Végtelen tudat („Conștiință infinită”), Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. I. kötet: Világvallások lélekképzetei. (Enciclopedia sufletului. Rolul sufletului dezvoltarea intelectuală a omenirii. Vol 1: Imaginea sufletului în religiile mari ale lumii.) Lélekenciklopédia, II. kötet: Filozófia, tudomány, paratudomány. (Enciclopedia sufletului. Vol 2: Filosofie, știință, para-știință.); Lélekenciklopédia, III. kötet: Lélek a mítoszok világában. (Enciclopedia sufletului. Vol 3: Sufletul în lumea miturilor antice.)

Articole:

 • Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Oglinda conștiinței; O scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa biopsihologică – conştienţa; Studiu privind concepţia despre viaţă şi moarte; Interdisciplinaritatea şi ştiinţa examinării; Imaginea sufletului în marile religii ale lumii: Hinduismul şi Brahmanismul; Creativitatea: scopul uman fundamental; Problema infinitului în epistemologie; O posibilitate de analogie între motivaţie şi afectivitate prin diversitatea logică a definiţiilor; Abordarea multidisciplinară a conştiinţei; Imaginea de sine şi conştiinţa de sine. O analiză psihologică a legăturii dintre aceste fenomene; Scurtă incursiune în tanatologie; Conştiinţa la nivel cuantic; The real and virtual human identity; The Paradigm of the Biopsychology of Consciousness; Conception about life and fear of death amongst the special persons;
 • O schimbare paradigmatică în baza conceptelor interdisciplinare de conştiinţă; Copilul talentat în România;

Despre noi

Optica Optofarm în ultimii 30 de ani este la dispoziția dumneavoastră și a fost un lider de piață cu cele șapte unități din județ. Avem o echipă de medici bine pregătiți, care efectuează intervenții chirurgicale de cataractă cu procedura de facoemulsionare și alte operații mici.

Pe lângă aceste servicii oferim rame de ochelari la modă, ochelari de soare, lentile de contact, produse de îngrijire și accesorii pentru o mare varietate.